עיצוב פנים ותכנון שיפוץ מקיף בדירת 65 מ"ר בתל אביב

מתכנון לסיום ביצוע - 6 חודשים