top of page

תכנון אדריכלי ועיצוב פנים לבית פרטי בבית דגן. 

הפרויקט כולל תכנון ועיצוב שני בתים על המגרש, פיתוח חוץ, הוצאת היתר בניה. 

שטח מגרש: כ-1000 מ"ר 

שלב: גמר שלד ותחילת גמרים

bottom of page